Tips

Vaak wordt er op het laatste moment besloten om een pand binnen te gaan. Wie extra werk maakt om deze beslissing van de inbreker te beïnvloeden (in negatieve zin) zal minder kans lopen op een bedrijfsinbraak.

Inbreken gebeurt ook via de zogenaamde voorbereiding. Heel vaak komen criminelen het bedrijf binnengelopen en doen net of ze klanten/bezoekers of vertegenwoordigers zijn van andere bedrijven. Het ‘afleggen’ wordt dan gebruikt om informatie te verzamelen voor een komende inbraak, of wordt gebruikt om makkelijk handbare spullen, zoals laptops, portemonnees e.d. af te voeren.

Vaak wordt er gebruik gemaakt van de babbeltruc, hiermee wordt getracht om het baliepersoneel om te kletsen. Onbekende bezoekers beweren dan ‘liftmonteur’ of ‘cv-monteur’ te zijn. Baliemedewerkers dienen hier op getraind te worden om elke onbekende monteur via de eigen organisatie te checken (bel naar de technische dienst).  Weet er niemand iets binnen het bedrijf dan de persoon niet toe laten. 

Beveilig niet alleen de voordeur, maar ook de nooddeuren van uw bedrijf tegen inbraak. Voorkom zwakke plekken in het bedrijf.

Pas altijd meerlagenbeveiliging toe, door meerlagen toe te passen is men beter in staat om bij een doorbreking van de eerste beveiligingslaag de inbreker te weren met een tweede laag die er achter ligt. Zorg dus altijd voor een combinatie van hang- en sluitwerk in samenwerking met elektronische (inbraak)signalering.

Ramkraken zijn vrij goed te bestrijden met antiramkraak palen. Hoewel antiramkraak palen een goede extra beveiliging leveren, is het aanbrengen soms lastig omdat een welstandscommissie tegen plaatsing is.

Waardevolle spullen, zoals laptops, computers en beeldschermen moeten extra worden beveiligd. Door een ketting of stalen kabel te bevestigen tussen laptop en een vast voorwerp, is het snel weggrissen van een laptop niet mogelijk.

Loop na afloop van de werkdag als laatste niet zomaar uw bedrijf uit. Zorg ervoor dat alle inbraakmaatregelen zijn genomen. Gebruik hiervoor een checklist als ondersteuning. Werk van boven naar beneden in het pand.

Zorg ervoor dat uw bedrijfsalarm voor inbraak wordt doorgemeld naar een particuliere alarmcentrale, van een erkent Nederlands Beveiligingsbedrijf.

Uw bedrijf dient een goed hekwerk te bezitten dat niet gemakkelijk met een betonschaar kan worden opengeknipt. Dus geen kippengaas constructies.

Camerabeveiliging gecombineerd met hallogeenverlichting, kunnen een belangrijke bijdrage leveren om uw bedrijf te beveiligen tegen inbrekers. Let wel op: verborgen camerabewaking is in Nederland wettelijk verboden. Elk bedrijf dient van de te voren te waarschuwen dat iemand via de camera wordt opgenomen.

Bouwbedrijven dienen tijdens de bouwvak extra maatregelen te treffen tegen inbraak. Laat de kostbare gereedschappen nooit onbeheerd achter op een verlaten bouwplaats in de vakantieperiode, maar haal ze daar weg en breng ze onder bij een vestiging van het bedrijf zelf. Zorg voor zeer goed en zwaar uitgevoerd hang en sluitwerk.

 

 

www.geeninbraak.nl is
onderdeel van BK&O Epe