Keurmerk

Een inbraak levert niet alleen materiële schade op, maar ook psychische schade. Het feit dat een onbekende in uw woning is geweest en uw spullen heeft doorzocht, geeft een onveilig gevoel. In een woning met een Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is de kans op een inbraak 90% kleiner dan voor woningen zonder PKVW. Dat is voor veel bewoners een geruststellende gedachte. 

Het PKVW draagt bij aan de sociale veiligheid in wijken. Vandalisme en overlast nemen af en dat heeft een positief effect op de kosten voor herstel van schade en slachtofferhulp.

Gelegenheid
Het keurmerk richt zich op de gelegenheidsinbreker. Dat is bijvoorbeeld een junk die met een schroevendraaier op zak langs woningen loopt en kijkt waar een slot eenvoudig opengebroken kan worden.

Professioneel advies
Om een inbraak te voorkomen kunt u professioneel advies inwinnen van geeninbraak.nl, een erkend PKVW-bedrijf. De medewerkers van geeninbraak.nl hebben een gedegen opleiding gehad. Zij voldoen aan extra eisen op het gebied van kennis over woningveiligheid en klantgerichtheid.

 

Keurmerk
www.geeninbraak.nl is
onderdeel van BK&O Epe